Verlof

Als uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Op de eerste schooldag volgend op de maand waarin uw kind 5 jaar geworden is, is het leerplichtig.

De leerplicht staat slechts onder bepaalde voorwaarden toe dat een leerplichtig kind lessen verzuimt. Voor meer informatie van de rijksoverheid over de leerplicht: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Aanvragen extra verlof
Voor het aanvragen van extra verlof kunt u terecht bij de directeur van de school. Wij stellen het op prijs wanneer u dit ruim van tevoren schriftelijk aanvraagt, (indien mogelijk). Wij verzoeken u om afspraken met de arts, specialist en tandarts zo te regelen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt.

In de informatiegids van Proloog vindt u uitgebreide informatie over de leerplicht, verzuim en het aanvragen van extra verlof (hfst. 2, Regelingen).

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs of neem contact met ons op voor een afspraak.