Klachtenregeling

Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om problemen en/of klachten te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. Wanneer je met de leerkracht niet tot een oplossing komt, kun je dit voorleggen aan de schooldirecteur. Hij of zij bespreekt het probleem of de klacht met alle betrokkenen en in goed overleg wordt naar een oplossing gezocht. Als je niet tevreden bent over de manier waarop het probleem/de klacht door de schoolleiding is opgelost, kan contact opgenomen worden met het stafbureau van Proloog en dan kan desgewenst een klacht worden ingediend.

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie