Aanmelden

We vinden het fijn om eerst kennis te maken door een rondleiding te geven en een gesprek te voeren. Zo proef je meteen de sfeer in onze school en zie je wat je van ons als school mag verwachten. Via het aanmeldformulier  kun je je kind aanmelden voor onze school, dit formulier kun je op school ophalen. Na een rondleiding krijg je een informatiepakketje mee, daar zit ook een aanmeldformulier bij. 

Het ingevulde formulier kun je weer inleveren op school.  Je mag het ook in een gesloten envelop inleveren op school. Na de ontvangst van het aanmeldformulier wordt er door de school contact met je opgenomen voor het vervolg.

Wat nog wel goed is om te weten, is dat de aanmelding nog geen inschrijving is. Pas na intern overleg in de school wordt je kind ingeschreven. Dan ontvang je ook de bevestiging van de inschrijving.

obs It Tredde Sté
Dekamastrjitte 2a
9011 WE Jirnsum
Tel. 0566-601646
info.ittreddeste@proloog.nl

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie