Identiteit

It Tredde Sté is een openbare school. Dat betekent dat ieder kind, elke leerkracht en elk gezin welkom is. Het maakt niet uit wat je religieuze, culturele, sociale, levensbeschouwelijke achtergrond is. We leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden aandacht aan de verschillen en overeenkomsten tussen de kinderen, ouders en teamleden. 
Met als nadrukkelijk streven: niet apart, maar samen; mei inoar!

Omdat we een school willen zijn vanuit de diversiteit van iedereen, maken we gebruiken van diverse pedagogische inzichten, zonder daarbij één methode te gebruiken. Als basis voor het sociale welbevinden maken we gebruik van de methode Kwink. 

We richten ons nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid en het samen verantwoordelijk zijn. Voor klein en groot!

Voor meer informatie over openbaar onderwijs kun je terecht op www.voo.nl

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie