Het team

Groepsindeling/functies schooljaar 2023-2024

 

Chantal Toussaint
groepsleerkracht groep 1/2/3
maandag en dinsdag
Martijn Schuurman
groepsleerkracht groep 1/2/3
woensdag t/m vrijdag
Hennie de Boer
groepsleerkracht groep 4/5/6
dinsdag t/m vrijdag
Sharon Prins
groep 7/8
maandag t/m vrijdag
Martha Haarsma
onderwijsassistent
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Renée Huizinga
Intern begeleider
donderdag en vrijdag
Margreet van der Laan
directeur
groepsleerkracht groep 4/5/6
maandag t/m donderdag

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie