Ouderraad

De ouderraad is van alle ouders/verzorgers van It Tredde Sté. De OR organiseert, in samenwerking met de leerkrachten, activiteiten zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen en de laatste schooldag.

De vrijwille ouderbijdrage is vastgesteld op €30,00 per kind. De kosten voor het schoolreisje en schaatsen zijn niet bij dit bedrag inbegrepen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks geïnd via de brief van de OR met de vraag om de bijdrage over te maken. 

Onderstaande personen zijn lid van de ouderraad, zij verzorgen de coördinatie van de activiteiten. Daarnaast zijn zij de contactpersonen met school en zorgen ze voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.  

 

Alina Meine
Antsje van Uffelen
Judith Bos
Ingrid van Tuinen
Wendy Stoker
Debbie Dalhuizen

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie