Ons school

Worden wie je bent!

Op It Tredde Sté zorgen we voor een divers aanbod op alle gebieden die belangrijk zijn om een kind zich te laten ontwikkelen. Het gaat om de existentie van een kind: Wat betekent het voor een kind om te bestaan, in en met de wereld? Daarom richt ons aanbod zich dan ook op de wereld waarin het kind leeft. Dit doen we vanuit de (be)leefwereld van een kind: van micro tot macro (kind-groep-school-dorp-provincie- land-wereld).

De kinderen ontwikkelen zich hier optimaal dankzij goede leerkrachten, een krachtige samenwerking met ouders, de inbreng van de kinderen zelf en een effectief netwerk van externe experts en een veilig klimaat. We zijn een b(l)oeiende school, doordat we gebruik maken van verschillende manieren van leren en ook de omgeving van de school betrekken bij het leerproces van de kinderen. Binnen de kaders van de school heeft iedereen ruimte om zich te ontwikkelen en werken we samen waar dat kan. Binnen onze school zijn ouders, kinderen en teamleden open, eerlijk, transparant en loyaal naar elkaar.

 

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie