Ouderbetrokkenheid

We vinden het logisch dat alle ouders betrokken  zijn op school. Daarbij maken we geen onderscheid in wat er gedaan wordt, alle hulp en inzet vinden wij belangrijk. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat leerlingen zich beter ontwikkelen wanneer er een goede samenwerking is tussen thuis en school. Op onze school staan ouders snel klaar om te helpen en mee te denken, wat al een hele mooie basis is. 

Om deze betrokkenheid op een goede manier vorm te geven, willen we dit de komende jaren op de agenda blijven zetten in de overleg met ouders. Daarnaast maken we ook gebruik van verschillende handboeken op het gebied van het thema ouderbetrokkenheid

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

We informeren ouders 1x in de maand via een nieuwsbrief, deze verspreiden we via Mijnouderportaal.nl. Op dit ouderportaal staat alle informatie van de groepen ook te lezen. Via het ouderportaal wordt ook de informatie van de verschillende groepen met de ouders gedeeld. We hebben bewust gekozen om toch een  algemene nieuwsbrief te sturen, op deze manier is iedereen op de hoogte van wat er in de verschillende groepen gebeurt. We zijn tenslotte samen school! Daarnaast proberen we de berichtenstroom zo te sturen dat het geen overdaad aan informatie wordt. Mocht je dit wel zo ervaren, dan horen we dat graag. 

De leerkrachten van groep 3 organiseren jaarlijks een ouderavond, de leerkracht van groep 1 organiseert in samenwerking met de directeur een informatieavond voor nieuwe ouders. Deze avond is in het voorjaar. Door het jaar heen zijn er een aantal inloopmomenten, sommigen onder schooltijd, sommigen na schooltijd, zodat ouders met hun kind een kijkje in de school kunnen nemen om te zien waar er die periode aan gewerkt is

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs of neem contact met ons op voor een afspraak.