Verlof

Als je kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Op de eerste schooldag volgend op de maand waarin je kind 5 jaar geworden is, is het leerplichtig.

De leerplicht staat slechts onder bepaalde voorwaarden toe dat een leerplichtig kind lessen verzuimt. Voor meer informatie van de rijksoverheid over de leerplicht: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

Aanvragen extra verlof

Voor het aanvragen van extra verlof kun je terecht bij de directeur van de school. Wij stellen het op prijs wanneer je dit ruim van tevoren schriftelijk aanvraagt. Wij verzoeken je om afspraken met de arts, specialist en tandarts zo te regelen dat je kind zo weinig mogelijk verzuimt.

In de informatiegids van Proloog vind je uitgebreide informatie over de leerplicht, verzuim en het aanvragen van extra verlof (hfst. 2, Regelingen).

Je kunt hier het formulier downloaden: formulier aanvraag verlof

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie