Vakanties/vrije dagen           schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie               23 oktober tot en met 27 oktober

Studiedag                       30 oktober

Studiedag                       01 december

Kerstvakantie                 25 december tot en met 5 januari 204

Studiedag                       05 februari

Voorjaarsvakantie         19 februari tot en met 23 februari

Studiedag                      28 maart

Goede Vrijdag               29 maart

Tweede Paasdag          01 april

Meivakantie                  29 april tot en met 10 mei (inclusief Hemelvaart)

Tweede Pinksterdag   20 mei

Studiedag                    28 juni

Zomervakantie            22 juli tot 30 augustus

dinsdag 16 juli
Afscheidsavond groep 8
maandag 22 juli
maandag 02 september
zomervakantie

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie