Gezonde school

De komende 3 jaren mogen we de titel 'Gezonde School op het gebied van Welbevinden' voeren. Dit is het kersje op onze taart die we als ouders, kinderen en team met elkaar verdiend hebben. Vanzelfsprekend gaat het ons niet om het certificaat en dat je 3 jaar de titel mag voeren, maar gaat het ons om de onderliggende werkwijze die wij belangrijk vinden.

Zo vinden wij de samenwerking tussen jullie als ouders en ons als team heel erg belangrijk, jullie zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van jullie kind(eren) en wij zijn experts op het onderwijskundige gebied. Van elkaar kunnen en mogen we leren, zodat we steeds blijven ontwikkelen. 

Ouderbetrokkenheid is bij ons een speerpunt, dat de komende jaren een vanzelfsprekende plek in onze leergemeenschap zal innemen. Het gaat dan om de hand- en spandiensten, maar ook om het zitting nemen in oudercommissies en het meedenken over de koers van de school.
Samen zijn wij deze organisatie en samen staan we sterk.Wij gaan voor Ouderbetrokkenheid 3.0!

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs of neem contact met ons op voor een afspraak.