Gezonde school

Op It Tredde Sté vinden we dat het welbevinden van de kinderen, ouders en het team erg belangrijk. Vanuit de aanpak van de Gezonde School werken we aan een aantal thema's in de school. Wanneer je deze thema's zorgvuldig hebt ingebed in je school, ontvang je een certificaat. Op het gebied van Welbevinden en Relaties en Seksualiteit hebben we inmiddels een certificaat ontvangen. We zijn dit jaar aan de slag met Sport en Bewegen. Vanuit de subsidie organiseren we extra ondersteuning voor kinderen die dat op motorisch vlak nodig hebben. 
 Vanzelfsprekend gaat het ons niet om het certificaat en dat je 3 jaar de titel mag voeren, maar gaat het ons om de onderliggende werkwijze die wij belangrijk vinden.

De komende tijd houden we ons bezig met de thema's mediawijsheid en fysieke veiligheid. 

Zo vinden wij de samenwerking tussen jullie als ouders en ons als team heel erg belangrijk, jullie zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van jullie kind(eren) en wij zijn experts op het onderwijskundige gebied. Van elkaar kunnen en mogen we leren, zodat we steeds blijven ontwikkelen. 

Ouderbetrokkenheid is bij ons een speerpunt, dat de komende jaren een vanzelfsprekende plek in onze leergemeenschap zal innemen. Het gaat dan om de hand- en spandiensten, maar ook om het zitting nemen in oudercommissies en het meedenken over de koers van de school. Samen maken  wij de school en samen staan we sterk.

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs of neem contact met ons op voor een afspraak.