Samen staan we sterk

Als ouders, kinderen en team willen we een stevige verbinding maken, zodat we weten wat we aan elkaar hebben. We vinden het belangrijk dat we eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. Dit is belangrijk als het even niet goed gaat, maar misschien nog wel belangrijker als het wel goed gaat. Dat we daarin ook naar elkaar kunnen uitspreken dat we elkaar waarderen. 

Natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens, maar in onze communicatie naar de kinderen toe zijn we dat wel altijd. We zijn loyaal naar elkaar en zorgen er voor dat we elkaar versterken. 

Het welzijn van de kinderen staat voor ons allemaal voorop. Als methode voor sociaal emotioneel leren gebruiken we Kwink. Daarnaast putten we uit diverse bronnen, omdat we kinderen zo breed mogelijk willen laten groeien en bloeien.  We kijken naar de lessen en hoe we deze aan onze visie kunnen haken.  

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie