Onderwijsconcept

Motto: Mei inoar oer eigen paad te plak

Missie

Op it Tredde Sté zorgen we voor een divers aanbod op alle gebieden die belangrijk zijn om een kind zich te laten ontwikkelen. Het gaat om de existentie van een kind: wat betekent het voor een kind om te bestaan, in en met de wereld. Daarom richt ons aanbod zich dan ook op de wereld waarin het kind leeft. Dit doen we vanuit de (be)leefwereld van een kind: van micro tot macro (kind-groep-school-dorp-provincie-land-wereld).

Visie

We bieden kwalitatief goed onderwijs op alle vakgebieden. De kinderen ontwikkelen zich hier optimaal dankzij goede leerkrachten, een krachtige samenwerking met ouders, de inbreng van de kinderen en een effectief netwerk van externe experts. We zijn een b(l)oeiende school omdat we gebruik maken van verschillende manieren van leren en ook de omgeving van de school betrekken bij het leerproces van de kinderen. Binnen de kaders van de scholen heeft iedereen ruimte om zich te ontwikkelen en werken we samen waar dat kan. Binnen onze school zijn ouders, kinderen en team open, transparant en loyaal naar elkaar.

Ons beeldmerk is de fietsketting. Deze ketting verwijst naar de fiets. Het vervoersmiddel waar kinderen mee op pad gaan. Een ketting bestaat uit schakels en staat voor de verbinding tussen kind, ouder en school. De ketting is ook nodig om de fiets in beweging te krijgen. Zonder ketting draaien de wielen niet en komt de fiets en de fietser niet vooruit. De ketting heeft aan het begin een halve schakel en aan het eind ook. Dit staat symbool voor de periode voor en na de basisschool. De schooltijd is een deel van het leven van een kind, waarbij elke ketting anders zal zijn, vanwege de eigenheid van iedereen.

De ketting staat zo voor hoe wij als school 'mei inoar oer eigen paad te plak' willen komen, want op It Tredde Sté:

  • fietst elk kind zijn eigen pad
  • fietsen we samen dezelfde kant op
  • fietsen sommige kinderen in een rechte lijn en anderen met bochten
  • mag je achter elkaar aan fietsen om zo even uit de wind te blijven
  • kijken we welke middelen het fietsen beter maken, zoals bijvoorbeeld: zijwieltjes of fietstassen

Het eindpunt halen we samen, in samenspraak met ouders, kinderen en leerkrachten. 

 

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie