Klachtenregeling

Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om problemen en/of klachten te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. Wanneer je met de leerkracht niet tot een oplossing komt, kun je dit voorleggen aan de schooldirecteur. Hij of zij bespreekt het probleem of de klacht met alle betrokkenen en in goed overleg wordt naar een oplossing gezocht. Als je niet tevreden bent over de manier waarop het probleem/de klacht door de schoolleiding is opgelost, kan contact opgenomen worden met het stafbureau van Proloog en dan kan desgewenst een klacht worden ingediend.

Meer info over de klachtenregeling van Proloog.

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs of neem contact met ons op voor een afspraak.