MR

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken, zoals de vaststelling van het schoolplan, schoolgids en onderwijstijd.​ Ook op It Tredde Sté is de Medezeggenschapsraad actief. 

De MR bestaat uit twee ouders; Hepkje Terpstra  (voorzitter) en Bert Moltmaker (secretaris) en uit twee leerkrachten; Anna Veenje en Angelique Tuinman. ​ 

'Wij willen op een positieve manier invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Dit doen we door de beleidsvoorstellen van de directie te beoordelen, maar daarnaast ook zelf met ideeën te komen en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ook vinden wij het belangrijk om goede contacten met ouders en het team te onderhouden. Wij vergaderen om de zes weken op school. Dus als er ideeën of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag! '

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs of neem contact met ons op voor een afspraak.