Schoolgids 2017-2018


Klik hier voor de schoolgids 2017-2018 van O.B.S. It Tredde Sté: Schoolgids 2017-2018

Elke school geeft een schoolgids uit, die toekomstige ouders in staat moet stellen een verantwoorde schoolkeuze te maken. Zij kunnen dan ook in de schoolgids lezen welke doelen een school nastreeft, hoe zij denkt deze te verwezenlijken en welke resultaten de school boekt. 


Wij willen in deze schoolgids laten zien wat basisschool It Tredde Sté kan betekenen voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd en voor hun ouders/verzorgers. 
Ouders waarvan de kinderen al op school zitten, kunnen in de schoolgids lezen waar de school en het team voor staat. U kunt deze gids als naslagwerk gebruiken.

Het team van It Tredde Sté is divers qua leeftijd en deelt de betrokkenheid voor kinderen en voor goed onderwijs. Samen met de ouders proberen we een school te zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarin zijn openheid en een luisterend oor voor wat kinderen en ouders ons te melden hebben belangrijk.

Wij hopen met de schoolgids bij te dragen aan een goede schooltijd van uw kind en een fijne samenwerking met u. 
Zoals alles in onze samenleving is ook onderwijs constant in beweging. Daarom wordt er jaarlijks een nieuwe schoolgids uitgegeven. Voor suggesties betreffende de schoolgids houden wij ons van harte aanbevolen.

Wij wensen u namens het schoolteam veel leesplezier toe, 


Team OBS It Tredde Sté

Adres:
Dekamastrjitte 2A
9011 WE Jirnsum
0566-601646 

e-mail: directie.ittreddeste@proloog.nl 
Website: www.ittreddeste.nl