DE OPENBARE SCHOOL

Onze school is een openbare school. Dit betekent dat:

  1. Het onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen, met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving.
  2. Wij willen toegankelijk zijn voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst, afkomst of levensbeschouwing.
  3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbied voor ieders godsdienst en levensbeschouwing, op basis van principiële gelijkwaardigheid.
  4. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een kind met een ernstige lichamelijke of geestelijke afwijking niet bij ons op school geplaatst kan worden. In dat geval zal onze Interne Begeleider u een alternatieve onderwijsvorm adviseren. (Dit in overleg met de groepsleerkracht en eventueel het zorgteam)

Dus ……….niet apart maar samen!

Wilt u lid worden van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (oudervereniging) dan kunt u dit doorgeven op school.

Hier
de link naar VOO
Hier
de link naar een film van VOO