Leerlingenraad
Verkiezingen leerlingenraad start in week 38 & 39


Vanaf groep 2 zit er van elke groep 1 leerling in de leerlingenraad. Die leerlingen vertegenwoordigen hun
eigen combinatiegroep. Ze bespreken onderwerpen die veel of alle leerlingen aangaan. Ze denken mee
over oplossingen waar iedereen tevreden mee is. Juf Ina begeleidt de leerlingenraad en brengt
onderwerpen namens het team in. Leerlingen uit groep 7 en 8 zitten de vergadering voor en notuleren
(om en om). De groepsleerkrachten zorgen ervoor dat de punten uit de combinatiegroep worden
opgeschreven om in te brengen in de leerlingenraad.

Elke 3 weken is er een vergadering. Uit elke groep  wordt een leerling gekozen door de leerlingen zelf.
Een leerling kan een half jaar in de leerlingenraad zitten. Leerlingen die in de leerlingenraad willen,
geven dat bij de leerkracht aan. De leerkracht regelt verkiezingen.Media
  • leerlingenraad
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl