OBS It Tredde Sté   

Dekemastrjitte 2a    

9011 WE   JIRNSUM  

Telefoon: 0566- 60 16 46

Website:    www.ittreddeste.nl     

Email:       directie.ittreddeste@proloog.nl


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl