Certificering 3TS

 

Een aantal jaren hebben we met het team en onze leerlingen en ouders gewerkt aan een Trijetalige Skoalle. 

 

Vrijdag 25 september 2015 was het zover en werd het officiële certificaat uitgereikt! Onder geweldige weersomstandigheden werd er feest gevierd. De optredens van de kinderen werden afgewisseld door korte toespraken. Daarna werd er een Vossenjacht gespeeld!

 

Waarom meertaligheid? Vooral in een tijd van alsmaar toenemende globalisering heeft het verstaan en praten van meerdere talen veel voordelen. Onderzoek toont aan dat meertaligheid positieve gevolgen heeft voor de educatieve en talige ontwikkeling van een kind: doordat het via meerdere talen informatie verwerkt, ontwikkelt zich een flexibelere manier van denken. Meertaligheid leidt tot cognitieve, talige, sociale, economische en culturele voordelen die voor langere termijn gelden. Het is alom bekend dat de eerste jaren de beste periode is om taalvaardigheid te verwerven. Kinderen leren makkelijk op jonge leeftijd en zullen de rest van hun leven baat hebben bij een meertalige opvoeding. Allerlei onderbouwde redenen om voor ons bewust de basis te leggen voor een drietalige school!