De ouderraad

De ouderraad is een groep actieve en betrokken ouders die zich samen met directie en leerkrachten inzetten voor de school.


Wat doet de ouderraad

De ouderraad zet zich op verschillende manieren in.
•    We zijn aanspreekpunt voor ouders over wat er leeft in de school.
•    Samen met de school organiseren we vaste activiteiten zoals de feestavond en de laatste schooldag.

Jaarlijks terugkerende activiteiten:
–       Sinterklaas
–       Kerst
–       Pasen
–       Feestavond
–       Laatste schooldag


We vergaderen ca. 10 keer per jaar. Een paar keer per jaar schuiven er 2 of 3 OR leden aan bij een teamvergadering om de activiteiten te evalueren. Elk ouderraadslid heeft een eigen taak. Dat kan de taak zijn van voorzitter, secretaris  of penningmeester. De activiteiten van de ouderraad worden betaald uit een gedeelte van de ouderbijdrage. Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks toegelicht op de zakelijke ouderavond.


De ouderraad bestaat momenteel uit 5 leden. 


Sandra Visser, voorzitter
Debbie de Vries, penningmeester
Sheila Schreuder, secretaris
Jolanda Dalhuizen, lid
Leonie Schippers, lid
Antsje van Uffelen, lid 
 


Heeft u nog vragen dan kunt u contact met de ouderraad opnemen, dit kan per email or.ittreddeste@proloog.nl
of spreek ons persoonlijk aan.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl