Groep 7-8
  

Belangrijke kernwoorden in 7 en 8: Eerlijkheid, vertrouwen, hard werken en veel plezier met elkaar.Foto start schooljaar 2018 - 2019

Welke vakken hebben we allemaal in groep 7/8?

 

·         Blinkstudio (biologie, aardrijkskunde en geschiedenis)

·         Engels

·         Frysk

·         Handvaardigheid

·         Muziek

·         Duolezen

·         Topografie

·         En natuurlijk de gangbare vakken als rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en verkeer

 

We werken met een weektaak en een takenbord. We plannen maandag alles in, zodat je de hele week weet wat je gaat doen. Bepaalde lessen maak je zelfstandig en andere lessen start je samen met de leerkracht. Maar verder mag je zelf weten wanneer je wat plant. Alles moet op vrijdag af zijn en soms krijg je een opdracht, die later af mag zijn. Op het takenbord geven we aan dat we het werk af hebben. Werk dat we a fhebben mogen we zelf nakijken. Dan kunnen we gelijk zien of we de stof hebben begrepen en kunnen we gelijk werk verbeteren. Daarna komt het werk in de nakijkbak en bekijkt de leerkracht het werk.

 

Elkaar helpen en samenwerken staat hoog in het vaandel in onze klas. We hebben een maatjesbord in de klas. Elke 2 weken krijg je een ander maatje, waar je bepaalde opdrachten mee moet maken. Zo leer je met iedereen samenwerken.

 

Ook hebben we een zelfstandig werken blokje. Op dit blokje kun je laten zien of je hulp nodig hebt of tijd hebt om iemand te helpen. Ook kun je aangeven dat je rust nodig hebt en dus alleen wilt werken.

 

We gymmen 2 keer in de week. Een spel en een toestellen les.

 

Er wordt ook veel gelezen in onze klas. We hebben boeken in het Engels, Nederlands en Fries. Twee keer in de week hebben we duolezen. We lezen dan in tweetallen op je eigen niveau. We hebben hierbij ook hulp van ouders.

 

Naast de reguliere vakken hebben we ook nog krant, boekbespreking en spreekbeurt. Deze onderdelen worden thuis voorbereid en gepresenteerd in de klas. Samen met de hele klas geven we tips en tops om nog beter te worden.

 

In groep 7 en 8 staan veel bijzondere dingen centraal. Denk aan:

 

·         CITO eindtoets (groep 8)

·         Verkeersexamen (groep 7)

·         Kamp (groep 7 en 8)

·         Afscheid groep 8

·         Doorverwijzing naar het VO (groep 8) deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl