Groep 3-4

Welkom op de pagina van groep 3/4

 
Foto start schooljaar 2018 - 2019


 

Groep 3

Vaak wordt gezegd dat kinderen in groep 3 pas met taal en rekenen beginnen. Maar de noodzakelijke basis voor het begrijpen van de lesstof wordt al in groep 1/2 gelegd. Daar hebben we spelenderwijs al een aantal letters geleerd, kennis gemaakt met rekenbegrippen (bijvoorbeeld meer/minder) en leren tellen tot 20.


In groep 3 leren we lezen. Daar zijn we dagelijks intensief mee bezig. Dat gebeurt stap voor stap: eerst letters en woorden, dan zinnen en ten slotte teksten en boekjes. Om de dag leren we een nieuwe letter, zodat na een halfjaar alle letters aan bod zijn geweest. Belangrijk daarbij is het begrip van wat er wordt gelezen. Daarom leren we ook nieuwe woorden bij woordenschat en we leren meer over de wereld om ons heen. We werken nu voor het derde jaar met de allernieuwste versie van Veilig Leren Lezen: de Kim-versie (2014).

Meteen vanaf het begin van het schooljaar leren we ook al hoe we woorden moeten spellen. Dat gebeurt de eerste maanden nog door de woorden op de magnetische letterdoos te leggen. Als we de schrijfletters hebben geleerd, schrijven we de woorden. In groep 3 zijn dat allemaal nog eenlettergrepige woorden.


Bij het rekenen in groep 3 is het splitsen een erg belangrijk onderdeel: we leren dat getallen t/m 10 in twee groepjes kunnen worden verdeeld (10 bestaat uit 4 en 6, 3 en 7, enz., 7 bestaat uit 6 en 1, 4 en 3, enz.). Het rekenen eindigt met het optellen en aftrekken van getallen tot 20. Daarnaast oefenen we ook met geld, meten en tijd.

Naast lezen, spelling en rekenen leren we in groep 3 ook de schrijfletters. Uiteraard is er ook tijd voor handvaardigheid, bewegingsonderwijs, muziek en wereldoriëntatie en andere zaken.


Groep 4        

Nadat een belangrijke basis voor het lezen in groep 3 is gelegd, vervangen de vakken taal en spelling in groep 4 het leren lezen. Bij taal leren we onder meer wat een zelfstandig naamwoord is, wat werkwoorden zijn en hoe je vraagzinnen maakt. Ook hebben we woordenschat: wekelijks worden er nieuwe ‘moeilijke’ woorden aangeboden die gedurende de week regelmatig worden besproken en geoefend.

Bij spelling komen woorden aan bod met be- en ver-, woorden die eindigen op een -d en woorden met de lastige regels als jager (met één a) en bakker (met twee k’s).

Het rekenen in groep 4 gaat verder met getallen tot 100. Het optellen en aftrekken wordt stap voor stap moeilijker. Ook leren we de eerste tafels. Deze keersommen moeten door elkaar en uit het hoofd worden geleerd. Aan het eind van groep 4 moeten we de tafels van 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 kennen. Ook de onderdelen geld, meten en tijd komen weer aan bod, maar dan uiteraard wat moeilijker dan in groep 3.

Daarnaast is er natuurlijk ook tijd voor handvaardigheid, bewegingsonderwijs, muziek en wereldoriëntatie en andere zaken.

 

Op tiisdeite prate wy de hiele middei Frysk. 

On Thursday afternoons we have our English lessons.

 

 


            


 

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl