Groep 1-2


Groep 1/2 van It Tredde Sté is een gezellige combinatiegroep waar samen spelen, samen delen 

en samen leren een belangrijke plek inneemt.
We hebben een mooi, modern kleuterlokaal (mét zolder) waar we heerlijk kunnen 

spelen in allerlei hoeken en aan de groepstafels.

 

 Foto groep 1 & 2 start nieuw schooljaar 2018 - 2019

  • We werken met thema’s, Pompom en Loeloe zijn onze vriendjes in de klas. Zoem de letterbij vliegt ook wel eens voorbij.

  • Op maandag dinsdag en donderdag eten we tussen de middag gezellig een broodje in de kring.
  • We starten en eindigen de dag altijd in de kring en we doen ook veel activiteiten en spelletjes in de kring.
  • We zijn ook dagelijks te vinden op ons prachtige schoolplein of in de gymzaal.
  • Gedurende de dag zijn we bezig met veel afwisselende activiteiten m.b.t. de sociale/taal-en reken/motorische/muzikale en creatieve ontwikkeling.
  • We mogen kiezen bij het kiesbord; werken op de tablets met spelletjes bijv. letterschool, Bobo etc., spelen in de poppenhoek of in de bouwhoek of lekker chillen in het leeshoekje op de zolder.
  • Op het taakbord staan de taakjes die we bij een thema moeten doen, we laten zelf al zien dat er een werkje af is door er een magneetje op te plakken!
  • Het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met 21 kleuters, een rustige en gezellige groep!

  • Juf Anna staat  van maandag t/m vrijdag voor de groep,.

  • Op maandag en dinsdag spreken we Nederlands, op woansdei prate we Frysk and on thursday and friday we speak English! 
     

Tot ziens!      Oant sjen!     See you!    

      

                   
           

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl