Dit is een Fries motto, dat past bij onze drietalige school. Meertaligheid hoort bij een school die haar kinderen op alle ontwikkelingsgebieden goede toekomstperspectieven meegeeft. Waarom meertaligheid? Vooral in een tijd van alsmaar
toenemende globalisering, heeft het verstaan en spreken van meerdere talen veel voordelen. Onderzoek toont aan dat meertaligheid positieve gevolgen heeft voor de educatieve en talige ontwikkeling van een kind: doordat het via meerdere
talen informatie verwerkt, ontwikkelt zich een flexibelere manier van denken. Meertaligheid leidt tot cognitieve, talige,
sociale, economische en culturele voordelen die voor de langere termijn gelden. Kinderen leren makkelijk op jonge leeftijd
en zullen de rest van hun leven baat hebben bij een meertalige opvoeding en bij meertalig onderwijs. 
In alle groepen zijn er Friese en Engelse dagdelen. De Friese of Engelse vlag hangt dan in de klas en er wordt dan zoveel mogelijk in die taal gepraat. Mei-inoar oer eigen paad te plak 


Certificering 3TS

Vrijdag 25 september 2015 was het zover en werd het officiële certificaat uitgereikt! Onder geweldige weersomstandigheden werd er feest gevierd. De optredens van de kinderen werden afgewisseld door korte toespraken. Daarna werd er een Vossenjacht gespeeld!

 

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl