Op 26 januari 2015 hebben we samen met de Radboudschool een voorlichting gegeven ten aanzien van het continu rooster. Er vond tijdens deze avond een boeiende discussie plaats. Hierna is een enquête opgesteld waarin u uw voorkeur kon uitspreken. De respons op de enquête was ruim voldoende, zodat we een goed beeld hebben van wat er leeft onder de ouders.

 

De uitkomst van de enquête wees naar een breed draagvlak onder ouders van beide scholen in het doorvoeren van continurooster.

In de nieuwsbrief van 05-06-15 heeft u inmiddels kunnen lezen dat het continu rooster op basis van de respons door gaat.

 

De afgelopen periode is er afstemming gezocht met de Radboudschool om te kijken hoe voor beide scholen de tijden en vakanties gelijk kunnen plaatsvinden. Dat ziet er nu als volgt uit:

 

Nieuwe schooltijden

Maandag alle groepen

08.15 – 14.15 uur  

Dinsdag alle groepen

08.15 – 14.15 uur

Woensdag alle groepen

08.15 – 12.15 uur

Donderdag alle groepen

08.15 – 14.15 uur

Vrijdag groepen 1 t/m 4

08.15 – 12.15 uur

Vrijdag groepen 5 t/m 8

08.15 – 14.15 uur