Hieronder leest u de informatie over hoe wij omgaan met verlofaanvragen.

Wij houden ons strikt aan de leerplichtwet. In deze wet is omschreven in welke gevallen er toestemming voor verlof gegeven kan worden. Een paar voorbeelden:

• Religieuze feestdagen.

• Familiegebeurtenissen; een bruiloft of begrafenis van naaste familieleden.

• Als het door het werk van één van de ouders onmogelijk is om in een schoolvakantie op vakantie te gaan.

Om andere redenen dan omschreven in de leerplichtwet, geven wij geen toestemming. Hiervoor hebben we de volgende redenen:

1. Wij staan achter de leerplichtwet.

2. Wij willen aan leerlingen het signaal afgeven dat leren belangrijk is.

3. Wij willen alle gezinnen hierin gelijk behandelen, dat bevordert de saamhorigheid onder onze ouders.


Aanvraag vrijstelling

 

De aanvraag vrijstelling dient door de ouders/verzorgers bij voorkeur ten minste 8 weken voor het gevraagde verlof bij school te zijn ingediend. Indien u korter dan acht weken van te voren aanvraagt, kan een beslissing niet worden gegarandeerd.
(artikel 11F van de leerplichtwet 1969 voor de leerplichtige jongere)


Door op onderstaande links te klikken kunt u de formulieren downloaden


 - Verzoek om vrijstelling schoolbezoek
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl