Buitenschoolse Opvang

 ​

Wat is buitenschoolse opvang (BSO)?

Schooltijden van kinderen en werktijden van ouders sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan ook nodig. Bij de buitenschoolse opvang (BSO) kunnen de kinderen voor schooltijd, na schooltijd, op vrije middagen en in de vakanties terecht. De kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte. De groepsgrootte bedraagt maximaal 20 kinderen. De kinderen komen minimaal 1 korte middag per week en worden begeleid door beroepskrachten. Voor vakantieopvang geldt een minimum afname van 24 dagdelen per jaar. Kortom de buitenschoolse opvang werkt voor ouders/verzorgers die hun kinderen op een professionele manier willen laten opvangen, bijvoorbeeld voor ouders/verzorgers die werken en/of studeren.


Voorschoolse opvang

Met de voorschoolse opvang willen wij de kinderen een goede start van de dag bieden in een omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd voelen. Elk kind heeft aan het begin van de dag een andere behoefte. De één wil lekker wakker worden met een boekje, de ander zit al vol energie en wil volop spelen. Voor beiden bieden wij die mogelijkheid, zowel in indeling van de ruimte als in aanbod van materiaal.

 

Eten en drinken

Als een kind vanaf 7:00 uur naar de voorschoolse opvang wordt gebracht, dan wordt ook een ontbijt aangeboden. Er wordt ontbeten tussen 7:30 - 8:00 uur. Na 8:00 uur wordt het te laat om een kind nog te laten ontbijten. Er wordt altijd iets te eten en te drinken aangeboden na schooltijd. Op lange middagen (zoals de woensdagmiddag) wordt er gezamenlijk geluncht.
 

 

Groepssamenstelling

De doelstelling van de BSO is een pedagogisch verantwoorde opvang bieden aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten.

Voordelen hierbij zijn:

  • Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in de groep
  • Jonge kinderen leren van oudere kinderen
  • Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen
  • De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie

De kinderen worden opgevangen in een voor kinderen ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. De ruimten waarin de kinderen verblijven zijn afgestemd op ontspanning en het beoefenen van hobby’s. Oudere kinderen die huiswerk moeten maken, kunnen dat ook in een aparte ruimte doen. 

Groepsleiding

Op de groep werken 1 of 2 leidsters. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. De groepsleiding wordt bijgestaan door stagiaires en samen vormen zij een team. De BSO staat onder leiding van de locatiemanager.

 

 

 

Mochten er nog vragen zijn of wilt u meer informatie neem dan gerust contact met mij op

 

Met vriendelijke groet,

 

Helena Hommes, adjunct-hoofd BSO Jirnsum

Telefoon: 06 23 12 60 97
E-mail: hommes@kinderopvangfriesland.nl

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl